Головний редактор інтернет-видання «WeUA.biz»:
Андрон Колодій

Редакція: ул. Зелена,17, с. Зіболки
+380673131913

По всім питанням:
andronus1@gmail.com

Редакційна коллегія:

Андрій Колодійчук (Авто)
Nаtаn Kovpak
Наталія Задорожна (Фінанси, Бізнес)
Валентин Смолінський (Техно)

Запрошуємо до співпраці незалежних журналістів та волонтерів

404