E-waste: практичні кроки щодо врегулювання поводження з відходами

210 Views Comment Off

к.е.н. Колодійчук І.А.,

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», м. Львів

Процес рециркуляції е-товарів передбачає замкнутий цикл знаходження на споживчому ринку України від часу їх імпорту на митну територію країни до моменту утилізації. Проблемою використання е-товарів в Україні є незавершеність циклу експлуатації ефективним процесом утилізації відходів, що створює екологічні ризики з постійно зростаючими масштабами. Життєвий цикл товару включає етапи розробки, впровадження, зростання, а далі – зрілості та занепаду і цей цикл для е-товарів є надто короткий, що актуалізує процес утилізації застарілих товарів і вимагає розробки дієвих механізмів, що забезпечать їх ефективну рециркуляцію.

Імпорт е-товарів в Україні характеризується зростаючим трендом, що вимагає реалізації системних заходів із врахуванням перспективних обсягів їх утилізації. У вирішенні цієї проблеми головну роль мають відіграти державні інституції, які б створювали обмеження для виробників та імпортерів і здійснювали відповідний контроль, а також представники компаній-виробників у забезпеченні утилізації та вивезенні відходів з території країни.

Товар, що надходить на митну територію України підлягає процедурі розмитнення з відповідним оформленням пакету документів. На цьому етапі слід формувати фінансові ресурси за рахунок екологічного збору з імпортованих е-товарів з метою подальшого фінансування мережі пунктів збору е-відходів та організації їх вилучення на переробку після роздільного збирання ТПВ. Це забезпечить процедуру консолідації е-відходів для подальшої їх утилізації.

Наступним кроком є безпосередня переробка е-товарів з вилученням цінних компонентів та утилізацією токсичних речовин без шкоди для навколишнього середовища. Для реалізації цих заходів ключова роль належить інституційним елементам, що надають дозволи на реалізацію продукції, проводять її сертифікацію та контроль за додержанням чинного законодавства тощо. Виробник е-товарів (або його торговельний представник) під час отримання дозволу на реалізацію продукції в Україні зобов’язується сертифікувати товар та забезпечити роботу мережі сервісних центрів, що супроводжують експлуатацію товару протягом його життєвого циклу. Додатковою умовою надання дозволу на реалізацію під зобов’язання на утилізацію е-відходів можна значно покращити ситуацію з токсичними відходами та стимулювати виробників е-товарів для будівництва переробних потужностей. Але для цього необхідно надати державні гарантії та максимальні преференції для будівництва переробних підприємств і забезпечити безперешкодне вивезення вторинної сировини й цінних металів для повторного використання у процесі виробництва. Будівництво переробних заводів доцільне на основі кооперації представників відомих брендів з метою спільного використання утилізаційних потужностей із залученням представників менш відомих виробників е-товарів на засадах пайової участі.

Створення регіональних пунктів консолідації партій е-відходів є важливою умовою забезпечення ефективного використання переробних потужностей. Джерелами формування запасів е-відходів в регіональних пунктах є:

  • постачання з локальних пунктів прийому е-відходів, в яких приймання відпрацьованого електричного й електронного обладнання може передбачати відповідні фінансові стимули для здавачів;
  • надходження е-відходів після роздільного збирання твердих побутових відходів з використанням відповідних ідентифікованих місткостей;
  • організація постачання е-відходів через “Trade-in” сервіс продавців е-товарів.

Організація рециркуляції е-товарів є важливою умовою забезпечення екологічної безпеки держави, що вимагає використання ефективних механізмів управління товарними потоками. Лише компромісна модель узгодження інтересів виробників е-товарів, імпортерів, держави і споживачів дозволить забезпечити замкнутий цикл обігу цих товарів без негативних наслідків для екології країни.

... ... .
In : Техно
404