Японські вчені створили першу спінтронну систему штучного інтелекту

85 Views Comment Off

Використовувані в даний час системи штучного інтелекту функціонують на базі обчислювальних систем, в основі яких лежать зовсім традиційні мікропроцесори, зрідка суміщені зі спеціалізованими інтегральними схемами, які виконують роль свого роду прискорювачів. Через це більш-менш серйозні системи ІІ вимагають для своєї роботи великих обчислювальних потужностей, якими володіють тільки не самі рядові суперкомп’ютери. І для того, щоб отримати систему, яку по компактності і ефективності можна порівняти з людським мозком, потрібен принципово новий підхід, щось нове, над яким зараз працює безліч наукових груп з різних куточків земної кулі. Досить значущих успіхів у цьому напрямі вдалося досягти дослідникам з університету Тохоку, Японія, які розробили і випробували роботу нескладної системи штучного інтелекту, в основі якої лежать спінтронні компоненти.

Група, очолювана професорами Хідео Оно (Hideo Ohno), Шіджео Сато (Shigeo Sato) і Ешіхіко Оріо (Yoshihiko Horio), створила штучну нейронну мережу, вузлами якої є недавно розроблені спінтронні компоненти на базі нанорозмірних частинок спеціального магнітного матеріалу. На відміну від традиційних цифрових пристроїв, такі спінтронні пристрої зберігають і обробляють інформацію в аналоговому вигляді. Аналогова обробка інформації, яка міститься в хвилеподібному русі спінів (напрямків обертання) електронів, дозволяє досить простим способом реалізовувати складні алгоритми обробки, включаючи функцію вивчення і самонавчання, виконувану нейронами і синапсами головного мозку.

apinai2

Використовуючи цю штучну нейронну мережу, дослідники реалізували функцію асоціативного пошуку по пам’яті, функцію, яка не дуже добре підходить для її реалізації комп’ютерами з традиційною архітектурою. За допомогою багаторазових прогонів вчені отримали підтвердження того, що їх штучна нейронна мережа здатна виділяти, ідентифікувати і визначати взаємозв’язки між образами, незважаючи на високу “зашумленність” потоку вхідних даних. Іншими словами, спінтронний штучний інтелект може зробити те, з чим раніше міг справлятися тільки мозок людини.

І на завершення слід зазначити, що перша спінтронна система штучного інтелекту є лише доказом працездатності ряду нових ідей і рішень. Проте, у даного досягнення є дуже далекосяжні наслідки в області створення компактних, надзвичайно потужних і високоефективних систем, що витрачають при своїй роботі лише незначну кількість енергії. Це, в свою чергу, дозволить використовувати функції штучного інтелекту в широкому колі областей, там, де раніше їх було неможливо використовувати в силу високих вимог до продуктивності обчислювальних систем.

... ... .
In : Техно

Related Articles

404